top of page

Så här skriver du och ger ut en bok om din släkthistoriaMånga människor letar efter sätt att berätta sin släkthistoria så att den bevaras för framtida generationer.

Det bästa sättet att bevara din släkthistoria är att skriva ner den. Genom att ge ut din släkthistoria i en bok kan du fånga upp och bevara berättelser, bilder och genealogiska data och göra dem tillgängliga för andra familjemedlemmar och framtida generationer. En sammanställd släkthistoria kan vara en fantastisk gåva till dina släktingar och en utmärkt anledning för hela familjen att arbeta tillsammans med en sådan bok!


Vilka åtgärder kan du vidta för att skapa en släktbok? Här är våra tips:


1. Fundera


Tänk på alla berättelser, foton, perioder, händelser, personer, dokument och minnessaker från din släkt som du kan ta med i din släktbok. Det finns ingen regel för hur en sådan bok ska se ut. Fundera på vad du vill att den ska berätta om din släkt!


2. Planera


Tänk på omfattningen av din framtida bok. Om du har att göra med ett avlägset förflutet, som till exempel sträcker sig över mer än fem generationer, är det troligt att du har fler fakta och dokument, men färre berättelser och bilder. Om du vill skriva om en tidsperiod som ligger närmare nutiden kommer du säkert att ha många berättelser och bilder. Välj en realistisk längd för en bok. Din släktbok kan t.ex. vara en samling dokument och en sammanfattning av din efterforskning – i så fall är den mer av en historisk referens. Det kan också vara en minnesbok där du samlar dina släktingars berättelser tillsammans med fotografier.


När du har bestämt dig för bokens omfattning och stil samlar du in och organiserar relevant efterforskning, berättelser, fotografier och andra dokument i den ordning du behöver dem.


3. Skapa


Ta fram ett första utkast till din bok. Dina läsare är troligen din familj, dina vänner och andra närstående personer. Tänk på vad som mest sannolikt är intressant och viktigt för dina läsare?


Skriv texten till din bok i ett dokumentformat (t.ex. Word). Välj sedan de foton som du vill illustrera boken med. Om du behöver skanna in bilderna ska du göra det med högsta möjliga upplösning och spara bilderna i en mapp avsedd för detta ändamål. Håll texten åtskild från bilderna och försök inte designa boken medan du skriver den. Markera helt enkelt i manuskriptet var du vill placera bilderna, eftersom bildernas placering också kan ändras under layoutprocessen eller när korrigeringar görs i texten.


4. Redigera


En professionell redaktör kan göra mer än att bara rätta till dina oavsiktliga misstag. Genom att arbeta med texten kan en redaktör förbättra bokens övergripande stil och flöde. Manuskriptredigering fokuserar på korrekt grammatik, stavning och interpunktion, samtidigt som det förbättrar manuskriptets övergripande form.


Kom ihåg att korrigeringar aldrig kommer att implementeras utan författarens godkännande!


5. Designa


När manuskriptet har skrivits och bilderna som ska användas har valts ut är det dags att börja utforma boken. Dessa konstnärliga och tekniska processer utförs vanligtvis i designprogram. Om du inte är ett proffs inom detta bör du anförtro det här arbetet åt en expert på området – layoutdesignern kommer enligt din beskrivning och dina möjligheter att skapa exakt den bokdesign som du har tänkt dig.


6. Ge ut


Ingen författare kan ge ut en bok på egen hand. Du behöver ett bra och pålitligt team av experter som lyssnar på dina önskemål, ger dig värdefulla råd och hjälper dig att få ett kvalitativt slutresultat genom en trevlig process.


Du vill förmodligen inte ge ut ett stor upplaga av din släktbok och distribuera den kommersiellt, utan föredrar ett mindre upplaga som du ger till din familj och dina vänner. I det här fallet kan ett litet förlag med ett komplett utbud av publiceringstjänster vara användbart.

Comments


bottom of page